De tocht fan 2013


De tocht fan 2013 hat al west. De start wie op 07-06-2013 om 06:00 oere yn Snits. Der diene 5 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2013.


Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Aldhaven 4 Foppe Stichting Ramon scoort tegen kanker Repko Snits foar al jo sportprizen Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite