De tocht fan 2013


De tocht fan 2013 hat al west. De start wie op 07-06-2013 om 06:00 oere yn Snits. Der diene 5 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2013.


Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt