De tocht fan 2013


De tocht fan 2013 hat al west. De start wie op 07-06-2013 om 06:00 oere yn Snits. Der diene 5 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2013.


Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Repko Snits foar al jo sportprizen Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel Stichting Ramon scoort tegen kanker